Први ниво курса

$140.00$420.00

,,Слово по слово“ је први ниво курса Букваријада на којем
деца кроз игру првенствено уче да препознају, правилно
изговарају и пишу сва слова азбуке.
Комбинацијом традиционалне методе учења, анимираним
лекцијама, као и креативним приступом предавача, Ваше
дете ће савладати читање и писање речи и кратких
реченица.
Овај ниво садржи 25 индивидуалних часова који се одвијају
у заказаном термину по принципу предавач-ученик,
познато као ,,један на један’’ у трајању од 30 минута и 25
интерактивних домаћих задатака које добијају након
завршеног часа, а који су конципирани тако да кроз игру и
занимљив садржај деца најлакше долазе до решења.

Clear

Опције

ЦЕО КУРС, Слово по слово 1, Слово по слово 2, Слово по слово 3