Трећи ниво курса

$200.00$399.00

,,Причам ти причу“ је последњи ниво курса ,,Букваријада“, конципиран да развија машту и креативност са посебним освртом на изражавање идеја у писаној форми. Уз помоћ предавача деца на овом нивоу курса причају, препричавају, описују, замишљају, измишљају, стварају, граде, читају и записују нове песме и приче, комбинују стварно са нестварним, обично са необичним и смешним. На овом нивоу курса деца ће много читати и писати, креирати и маштати заједно са предавачем који ће бити њихов верни слушалац и читалац, подстичући њихову самосталност и слободу изражавања.

Овај ниво садржи 20 индивидуалних часова у трајању од 30
минута и 20 интерактивних домаћих задатака који се
одвијају по истом принципу као први и други ниво курса.

Clear

опције

ЦЕО КУРС, Причам ти причу 1, Причам ти причу 2