Платформа

Онлајн платформа школе Сербика пружа иновативну и делотворну методу учења српског језика и ћирилице кроз забаву и игру. Учење на нашој платформи представља комбинацију традиционалне методе учења азбуке са анимираним лекцијама и креативним приступом, све то кроз индивидуални рад наставника са дететом.

Наш тим је креирао часове и домаће задатке који су у складу са педагошким, методичким и дидактичким правилима. Деца уче играјући се. За нас је игра примаран начин и средство увођења детета у српски језик и ћирилично писмо.

Поред иновативног поступка, важно је мотивисати и активирати дете на самосталан рад. Деца која живе ван Србије немају много могућности да уче ћирилицу и српски језик у свом окружењу. Дете мора бити у контакту са језиком, требало би да га стално слуша и говори, како би било у стању да га и усвоји. Полазимо и од чињенице да се деца међусобно разликују, да немају иста предзнања ( неко дете препознаје једно слово азбуке, неко пет, а неко ниједно, и то је у реду). Због тога наша платформа пружа интерактивно учење које се заснива на постојању индивидуалних карактеристика сваког детета и праћењем и поштовањем темпа усвајања градива кроз свеобухватни приступ учењу.

Учење треба да буде процес откривања непознатог и на крају усвајање тог непознатог, а то је оно што Сербика пружа.

Наша платформа доприноси следећем: кроз часове и домаће задатке, деца ће развијати интелектуалне способности као што су: пажња, памћење, мишљење; способности изражавања (говор, читање и писање); графомоторичке способности; развијаће креативност и машту, а све то кроз разноврсне, занимљиве и деци привлачне задатке. Српски језик је такав да сваком гласу одговара један графички знак ( слово) и наш циљ јесте да деца науче свих 30 слова азбуке. Није ли то фантастично?

Такође, циљ нам је да, након што деца науче да препознају сва слова и правилно артикулишу гласове, читају и пишу једноставније речи и реченице, што ће неизбежно довести и до богаћења дечјег речника, односно до правилне употребе новонаучених речи у говору.

Учење ћирилице представља процес током којег ће дете стећи нова знања, истраживати сопствене потенцијале и на тај начин ће се осамостаљивати.

Интерактивно учење ћирилице кроз игру и забаву сигуран је начин за учење српског језика, а уједно представља и квалитетно проведено време на интернету.

Поносни смо на нашу ћирилицу!

Ко ће је сачувати ако не ми и наша деца!