Курс

Чувари њеног величанства – Ћирилице!

Курс ,,Букваријада” садржи 65 индивидуалних часова и 65 домаћих задатака који су интерактивни, едукативни и забавни. На нашим часовима деца слушају и говоре српски језик, читају и пишу, што представља неодвојиву целину. Наши предавачи потрудиће се да својим ведрим духом створе пријатну и забавну атмосферу током часа и да на дете делују охрабрујуће и мотивишуће. Циљ курса ,,Букваријада” је да деци приближи српско писмо – ћирилицу и лепоту српског језика. На курсу ,,Букваријада” учимо и играмо се словима и речима, слушамо и говоримо, читамо и пишемо. Уз допуњалке, погађалице, загонетке, језичке игре, читање и писање, подстичемо децу на размишљање и закључивање, загонетање и одгонетање, замишљање и маштање. Код деце настојимо да развијамо исправан и леп говор, уз богаћење речника и правилну употребу граматичких облика. Граматичка правила не усвајамо теоријски, већ ,,по осећају’’ и на занимљив начин. Подстичемо стваралачко причање, измишљање, развијамо машту, стимулишемо имагинацију и постепено их уводимо у свет књижевности. Час не би био потпун без домаћег задатка, а исто тако ни домаћи задатак не би имао сврху без претходно похађаног часа. Наши часови су осмишљени тако да заједно са домаћим задацима чине савршену целину. Курс ,,Букваријада” је подељен у три нивоа: Слово по слово, Реч по реч и Причам ти причу.

Први део курса уводи децу у свет ћирилице. У овом делу курса деца уче да се глас изговара и чује и да се може записати словом. Уче да препознају, правилно изговарају, читају и пишу штампана слова ћирилице. Сликовитим часовима, креативним приступом предавача, уз комбинацију традиционалне методе учења, слово по слово, уводимо децу у процес читања и писања.

У другом делу курса деца увежбавају технику читања и писања. Тематски осмишљеним часовима децу подстичемо да се правилно изражавају, негујемо правилан граматички говор, проширујемо и обогаћујемо њихов речник. На овом нивоу деца усвајају нове појмове на различите теме из света који их окружује, активно користе и примењују научене речи, при чему развијају пажњу, памћење и машту. Интерактивни и сликовити часови, уз примену различитих језичких игара, развијају мишљење и подстичу радозналост код деце. Појмове и предмете из њиховог окружења деца читају, описују, повезују, групишу, а изврнуте, погрешне и смешне речи и реченице исправљају. У овом делу курса играмо се именицама, глаголима, слоговима, римовањем – играмо се речима и реченицама. И тако, реч по реч, децу кроз игру уводимо у стваралачко причање и свет дечје књижевности.

У трећем делу курса деца уз помоћ предавача причају, препричавају, описују, замишљају, измишљају, стварају, граде, читају и записују нове песме и приче, комбинују стварно са нестварним, обично са необичним и смешним. На овом нивоу код деце подстичемо стваралачко причање, измишљање, нонсенсно изражавање, развијамо машту, стимулишемо имагинацију. Уз то негујемо спонтаност дечјег изражавања, подстичући њихову самосталност и слободу у изражавању. Овај ниво курса децу уводи у чудесни свет прича и причања. Упознајемо их са текстовима из дечје књижевности и подстичемо љубав према читању и писању.